พิธีเปิดโครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กโครงสร้างในสภาพอากาศจริง

ข่าวประชาสัมพันธ์ : พิธีเปิดโครงการวิจัยการกัดกร่อนเหล็กโครงสร้างในสภาพอากาศจริง
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563
เวลา 10:30-13:00
ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย