ภาพบรรยากาศงานสัมมนา “ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal”

 ภาพบรรยากาศงานสัมมนา"ทิศทางอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมเหล็กไทย ภายใต้เศรษฐกิจไทยยุค New normal"
ในวันพุธที่ 25 พ.ย 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ
อ่านต่อได้ที่: https://bit.ly/3fzv3yY
เอกสารประกอบการสัมมนา :https://bit.ly/33g3AxC