วันสถาปนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ครบรอบ 22 ปี

กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ครบรอบ 22 ปี

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อชัยมงคลบดี

อาคารสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา

มีการถวายสังฆทาน ใส่บาตร กรวดน้ำ พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป