โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2

จากความสำเร็จและผลตอบรับที่ดีในการดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กที่ผ่านมา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทยร่วมกับสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) สมาคมผู้ผลิตท่อโลหะและแปรรูปเหล็กแผ่น และสมาคมชุบสังกะสีไทย จึงได้ดำเนินโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ระยะที่ 2 ระหว่างเดือน ก.พ. – ธ.ค. 2564 เพื่อต่อยอดโอกาสให้กับบุคลารในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปเหล็ก ให้ครอบคลุมสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่การผลิต ไม่เพียงแต่เฉพาะอาชีพในส่วนของการผลิตเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมถึงอาชีพในส่วนของการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอาชีพในส่วนของการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ซึ่งถือเป็นสาขาอาชีพที่สำคัญของห่วงโซ่การผลิตและแปรรูปเหล็กอีกด้วย

ภายใต้โครงการฯ ระยะที่ 2 นี้ จะดำเนินการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก จำนวน 6 สาขาอาชีพ ดังต่อไปนี้

  1.  อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW)
  2. อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
  3. อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)
  4. อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)
  5. อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)
  6. อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

โดยภายใต้โครงการมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น

  1. กิจกรรมสัมมนาสัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็นในการจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพ (ดาวน์โหลดรายละเอียดกำหนดการและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน)
  2. กิจกรรมจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
  3. กิจกรรมทดลองกระบวนการประเมินสมรรถนะ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณทิตติยา โทรศัพท์: 02-712-4402-7 ต่อ 260   อีเมล์: thittiya@isit.or.th

ดาวน์โหลดรายละเอียดโครงการ   ------>>>  Download 

ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนาเปิดโครงการและรับฟังความคิดเห็น   ----->>>  Download