ผลการศึกษามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

นับเป็นปีที่สองที่สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้ดำเนินการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก หลังจากที่โครงการในระยะแรกนั้นประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

โดยเมื่อวันศุกร์ที่ 2  เมษายน 2564 ที่ผ่านมา สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดสัมมนาเปิดตัวประชาสัมพันธ์โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2  พร้อมกับได้นำเสนอผลการศึกษา บทสรุปด้านมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพในต่างประเทศ ณ.ห้องสัมมนา 401 ชั้น 4 กองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมี นายวิโรจน์  โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับเปิดงานสัมมนา  พร้อมกันนี้นายนิธิวัชร์ ศิริปริยพงศ์ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาแนะนำสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ทั้งยังมี นายกสมาคมสมาคมผู้ผลิตท่อและแปรรูปเหล็กแผ่นและนายกสมาคมชุบสังกะสีไทย  ผู้ชี่ยวชาญจากสถาบันเหล็ก และ ผศ.ดร.พฤทธิ์ โกวิทวรางกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในงานสัมมนาในครั้งนี้

งานสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากทุกภาคส่วน มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเข้าร่วมงานสัมมนากว่าหนึ่งร้อยคน  ซึ่งนับว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดี

สำหรับโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพสาขาวิชาชีพสาขาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็กระยะที่ 2 นี้ ได้มุ่งเน้นจัดทำคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก ใน 6 สาขาอาชีพ ได้แก่

อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บตรง (ERW)

อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)

อาชีพช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักรชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บตรง (ERW)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ท่อตะเข็บเกลียว (SSAW)

อาชีพผู้ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุบสังกะสีจุ่มร้อน (Hot Dipped Galvanize)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดโครงการ   ——>>>  Download

สำหรับเอกสารประกอบการสัมมนาของท่านวิทยากร ท่านสามารถดาวน์โหลด——>>>  Download

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ ดร.ศิโรรัตน์ เขียนแม้น โทรศัพท์: 02-712-4402-7 ต่อ 156   อีเมล์: Sirorat.kh@isit.or.th