โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Regular Level) ปี 2564

สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ที่ประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ หรืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม หรืออุตสาหกรรมเหล็กและโลหะ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SMEs Regular Level)” ปี 2564

เพื่อ.......

 • เพิ่มศักยภาพ ในด้านประสิทธิภาพการผลิต หรือลดต้นทุนการผลิต หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
 • เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 9001

 

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ดังนี้

 1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) หลักสูตร 18 ชั่วโมง รับสมัครจำนวน 80 ราย
 • หลักสูตรการใช้งานคมตัด
 • หลักสูตรการเชื่อม Spot Welding
 • หลักสูตรการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือ (Manual Metal Are Welding)
 1. กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก (Consulting) รับสมัครจำนวน 100 กิจการ
 • ปรับปรุงประสิทธิภาพ / ลดต้นทุนการผลิต
 • แก้ไขปัญหาการผลิต / ทดสอบและวิเคราะห์ผล
 • เตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9001
 • ฟรี.....ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

 • เลือกสมัครเป็นรายกิจกรรมได้

 • ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะเต็มจำนวนรับสมัคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิตติยา 065-865-3000 / คุณวิสารัช 080-055-3666 / คุณศิโรรัตน์ 084-048-7172

อีเมล: isitregular@gmail.com

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่  ---->>> Click