รับสมัครโรงงานนำร่อง โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

 

เรียนเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2564

            วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงสนับสนุนในด้านการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมขึ้นรูปและแปรรูปวัสดุ เพื่อพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถทำการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้งานภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าได้

โดยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เป้าหมายที่จะทำการพัฒนาในโครงการ ได้แก่

        1.ขาเทียมสำหรับผู้พิการ

        2.อุปกรณ์ยึดจับขณะผ่าตัด

        3.อุปกรณ์ดามกระดูก

 

รายละเอียดและข้อมูลโครงการ Download

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  : แผนกวิจัยและพัฒนา 

คุณวิสารัช โทรศัพท์ 02-712-4402-7 ต่อ 157

E-mail: wisarat.m@isit.or.th

Website: www.isit.or.th
Facebook : Iron and Steel Institute of Thailand
Line : @isit.thailand