ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ด้วยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

โดยกำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2564

คลิกเพื่อดูรายละเอียด