วันสถาปนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ครบรอบ 23 ปี

กิจกรรมงานวันคล้ายวันสถาปนา สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ครบรอบ 23 ปี

วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อชัยมงคลบดี