เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ รับสมัครเข้าร่วมเป็นโรงงานนำร่อง

     สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ประจำปีงบประมาณ 2565 

    วัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างผู้ประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต รวมถึงสนับสนุนในด้านการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ตลอดจนการส่งเสริมการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพการผลิตของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน หรืออุตสาหกรรมขึ้นรูปและแปรรูปวัสดุ เพื่อพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถทำการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้งานภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าได้

    โดยวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์เป้าหมายที่จะทำการพัฒนาในโครงการ ได้แก่

    1.แผ่นเฝือกอะลูมิเนียม (สำหรับดามนิ้ว)

    2.เข็มฉีดยาแบบไม่ใช้เข็ม

    3.ชุดอุปกรณ์จัดฟัน (เหล็กจัดฟัน)

   รายละเอียดและข้อมูลโครงการ Download

รายละเอียดโครงการ

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิสารัช มั่นประพันธ์ โทรศัพท์ 02-712-4402-7 ต่อ 157 อีเมล์ wisarat.m@isit.or.th