โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565

โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปี 2565

 

        สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ SME ในกลุ่มท่องเที่ยว / อาหาร-เครื่องดื่ม-ยา-สมุนไพร /  New S-Curve / BCG / เกษตรแปรรูป ฯ สมัครเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS” ปี 2565 โดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะอุดหนุนค่าใช้จ่ายสูงสุดร้อยละ 80 หรือ 200,000 บาท โดยมีสัดส่วนการสนับสนุน ดังนี้

ประเภท / จำนวนกลุ่มเป้าหมาย

สถานะ

ร้อยละสนับสนุน

ไม่เกิน

วงเงินที่ สสว. สนับสนุนไม่เกิน

Micro SME

รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 1.8 ลบ.

นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ

80%

50,000 บาท

SE

ผู้ผลิต รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 40 ลบ.

อื่นๆ ไม่เกิน 20 ลบ.

80%

100,000 บาท

SE+

ผู้ผลิต รายได้รวมต่อปีไม่เกิน 100 ลบ.

อื่นๆ ไม่เกิน 50 ลบ.

นิติบุคคล

50%

200,000 บาท

 หมายเหตุ **ต้องชำระเงินเต็มจำนวนก่อน แล้วนำใบเสร็จไปขอรับเงินอุดหนุนจาก สสว. ภายหลัง**

 

ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 65 ที่

http://bds.sme.go.th

สามารถดาวน์โหลดคู่มือการลงทะเบียนและใช้งานระบบ BDS ได้ที่ https://bit.ly/3D2wOkb

 

*** สามารถดู รายละเอียด/คุณสมบัติ/หลักเกณฑ์/เงื่อนไข ได้ที่ ***

https://www.sme.go.th/th/cms-detail.php?modulekey=118&id=1567

 

โดยสามารถเลือกใช้บริการของสถาบันเหล็กฯ ได้ดังต่อไปนี้

 1. บริการให้คำปรึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน (Pre-Audit) เช่น
 • มาตรฐานการบริหารจัดการ เช่น ISO 9001
 • มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ISO 14001
 • มาตรฐานด้านความปลอดภัย เช่น ISO 45001
 • มาตรฐานเครื่องมือแพทย์ เช่น ISO 13485
 • มาตรฐานชิ้นส่วนยานยนต์ เช่น IATF 16949
 • มาตรฐานด้านพลังงาน เช่น ISO 50001
 • มาตรฐานด้านอาหาร เช่น อย. GMP HALAL
 • มาตรฐานเครื่องสำอาง เช่น ISO 22716:2007
 • มาตรฐาน มอก.เช่น มอก. 934 มอก. 1375                  ฯลฯ

โดยสามารถดูรายละเอียดรายการมาตรฐานที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการได้ที่ https://bit.ly/3Gt8A2l

 

 1. บริการทดสอบและวิเคราะห์ความเสียหาย บริการให้คำปรึกษาและปฏิบัติการทดสอบด้านการวิเคราะห์ความเสียหาย (Failure Analysis)
 • หาสาเหตุของความเสียหาย/ชิ้นงานชำรุด
 • กำหนดแนวทางในการป้องกัน
 • ลดความเสี่ยง/ค่าใช้จ่าย
 • แนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุง
 • พัฒนาผลิตภัณฑ์ ฯลฯ

โดยสามารถดูรายละเอียดรายการทดสอบที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการได้ที่ https://bit.ly/3rp3G2r

 

 1. บริการทดสอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อตรวจสอบสมบัติและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น
 • ข้อเข่าเทียม
 • ข้อศอกเทียม
 • ข้อสะโพกเทียม
 • โลหะดามกระดูกสันหลัง
 • กระดูกทดแทน
 • ไม้เท้าค้ำยัน
 • รถเข็นผู้ป่วย ฯลฯ

โดยสามารถดูรายละเอียดรายการทดสอบที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการได้ที่ https://bit.ly/3AXMuUD

 

 1. บริการทดสอบและวิเคราะห์โลหะ บริการทดสอบและวิเคราะห์วัสดุเหล็กและโลหะครบวงจร ในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้มาตรฐาน ISO 17025
 • ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางกล
 • ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบทางเคมี
 • ศูนย์ปฏิบัติการทดสอบโครงสร้างทางโลหวิทยา
 • การทดสอบตามมาตรฐาน มอก. ฯลฯ

โดยสามารถดูรายละเอียดรายการทดสอบที่ให้บริการ และอัตราค่าบริการได้ที่ https://bit.ly/3J0fzlc

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณทิตติยา โทรศัพท์ 02-712-4402 – 7 ต่อ 260

อีเมล isit.bds@gmail.com เว็บไซต์ www.isit.or.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก