โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ปีงบประมาณ 2565

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม C ชั้น L โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล ลาดพร้าว สสว. เปิดตัวมาตรการ “SME ปัง ตังได้คืน” ผ่านแพลตฟอร์ม BDS โดยอัดฉีดเม็ดเงินถึง 400 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือ SME 6,000 ราย พัฒนาธุรกิจ แบบร่วมด้วยช่วยจ่ายในสัดส่วนร้อยละ 50 – 80 ตามขนาดของธุรกิจ สูงสุดถึงรายละ 200,000 บาท

โดยนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการในแพลตฟอร์ม BDS ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวมาตรการ และร่วมออกบูธจัดแสดงสินค้าและบริการของสถาบันเหล็กฯ อาทิ บริการให้คำปรึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองมาตรฐาน บริการทดสอบโลหะครบวงจร บริการทดสอบเครื่องมือ/อุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการทดสอบและวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุโลหะ ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3ajhbKI