ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)

        สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง การขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)

    ภายใต้โครงการ ยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

   วัตถุประสงค์เพื่อการส่งเสริมและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการ พัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ เข้าถึงตลาดภาครัฐ และสร้างแบรนด์ให้กับสินค้าและนวัตกรรมไทย รวมถึงสนับสนุนในด้านการพัฒนาวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์

 ให้สามารถทำการผลิตวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือแพทย์ เพื่อใช้งานภายในประเทศ ทดแทนการนำเข้าได้

คลิกเพื่อลงทะเบียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คุณวิสารัช มั่นประพันธ์ โทรศัพท์ 02-712-4402-7 ต่อ 157 อีเมล์ wisarat.m@isit.or.th