เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด (Rotating Bending Fatique Testing Machine)

เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด
(Rotating Bending Fatique Testing Machine)

เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัด
(Rotating Bending Fatique Testing Machine)

คุณลักษณะทั่วไป

เครื่องทดสอบความล้าแบบหมุนดัดเป็นเครื่องมือที่ใช้หาขีดจำกัดความทนทานหรือ

หากราฟความล้า (S-N Curve) ของวัสดุเพลากลม โดยวัสดุที่นำมาทดสอบควรมี

สภาพของพื้นผิวเป็นไปตามชิ้นงานจริง เพื่อให้ผลทดสอบสามารถนำไปใช้ทำนาย

อายุของชิ้นส่วนได้ถูกต้อง

คุณลักษณะทางเทคนิค

  • ให้โมเมนต์ดัดสูงสุด  100 Nm
  • ความเร็วในการทดสอบสูงสุด 2,800 rpm

ขนาดชิ้นทดสอบ

  • ขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นทดสอบ / ด้ามจับ 12/15 mm, ยาว 210 mm
  • วัสดุแข็งแรงสูง - เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นทดสอบ / ด้ามจับ 12/18 mm, ยาว 210 mm
  • ขนาดเล็ก - เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นทดสอบ / ด้ามจับ 8/12 mm, ยาว 90 mm