วิธีการชำระเงิน

วิธีการชำระเงิน
1. โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชี “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย”
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 013-1-73125-4
2. เช็คสั่งจ่ายในนาม “อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย”