สมัครสมาชิก

วิธีการสมัครสมาชิก

1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครสมาชิก

กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครสมาชิกให้ครบถ้วน โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครสมาชิกได้ตามใบสมัครด้านล่าง

 

2. ส่งใบสมัคร

e-mail : sukunya@isit.or.th
โทรศัพท์ : 02 713 6290 ต่อ 128

 

3.แจ้งความประสงค์มัครสมาชิก เพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ลูกค้าสามารถฝากข้อมูลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ ได้ที่ : แบบฟอร์มฝากข้อมูลเพื่อติดต่อกลับ

 

ดาวน์โหลดเอกสารใบมัครมาชิก
คำประกาศความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
(โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนกรอกใบสมัคร)

ใบสมัครสมาชิก ดาวน์โหลดเอการ