กิจกรรมทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566

29 ธันวาคม 2565 สถาบันเหล็กฯ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ในซอยตรีมิตร เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  แด่พระภิกษุ จำนวน 10 รูป จากวัดสะพาน กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป