ทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

๔ มกราคม ๒๕๖๖ สถาบันเหล็กฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

ณ บริเวณแนวถนนด้านหน้าอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

และเข้าร่วมรับพรปีใหม่จากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรรม นายสุริยะ จึงรุ่งเรื่องกิจ