ตรวจเยี่ยมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 5 เมษายน 2566 หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม นายวิษณุ ทับเที่ยง และคณะ
เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังรายงานความคืบหน้าและผลการดำเนินงานของสถาบันฯ
รวมถึงมอบหมายนโยบาย “MIND” ใช้ “หัว” และ “ใจ” ปั้นอุตสาหกรรมคู่ชุมชน ให้สมดุลและยั่งยืน ควบคู่กับอุตสาหกรรมวิถี่ใหม่ 4 มิติ
โดยให้เน้นการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชน
โดยนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการ พร้อมทีมผู้บริหาร สถาบันฯ ให้การต้อนรับ

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม