สุขสันต์วันสงกรานต์ 2566

วันสงกรานต์นี้

“ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

จงดลบันดาลให้ท่านพร้อมครอบครัว

ประสบแต่ความสุขด้วยจตุรพิธพรชัย

สมบูรณ์พูนผลในสิ่งที่พึงปรารถนา ทุกประการ”