ร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง

วันที่ 20 – 21 เมษายน 2566 สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมศึกษา สำรวจข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่อง ณ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด จังหวัด สงขลา
ขอขอบคุณ บริษัท ฟู้ด แมชชินเนอรี่ จำกัด ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี