จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน จำนวน 5.27 ล้านตัน ในเดือนเมษายน 2023

ตามข้อมูลล่าสุดจาก General Administration of Customs ในเดือนเมษายน 2023 จีนส่งออกผลิตภัณฑ์เหล็กทรงแบน (flat products) จำนวน 5.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 57.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนมกราคมถึงเมษายน การส่งออกสะสมอยู่ที่ 18.08 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 50.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในเดือนเมษายน จีนส่งออกเหล็กเส้น (steel bar) จำนวน 910,000 ตัน เพิ่มขึ้น 75.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ในเดือนมกราคมถึงเมษายน การส่งออกสะสมอยู่ที่ 3.54 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 97.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ตามตารางด้านล่าง

แหล่งที่มา.ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย