“เอเปค”สหรัฐฯเปิดเวทีประชุม25-26พ.ค.นี้สานต่อBCG สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

“สหรัฐฯ” เจ้าภาพประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค 25 – 26 พ.ค.นี้ ชูประเด็นขับเคลื่อนเศรษฐสู่ความยั่งยืน สานต่อเป้าหมาย Bangkok Goals on BCG Economyมุ่งลดอุปสรรคการบริการจัดเก็บขยะในทะเล ส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยจะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค ซึ่งสหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2566 ณ เมืองดีทรอยต์ รัฐมิชิแกน โดยการประชุมครั้งนี้ จะมีการหารือในประเด็นสำคัญ เช่นบทบาทของเอเปคในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคีการส่งเสริมการค้าที่ยั่งยืนและครอบคลุมผ่านแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของเอเปค

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศนางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

การสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (BCG) การขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ปุตราจายา ค.ศ. 2040 และแผนปฏิบัติการเอาทีอารอ (Aotearoa Plan of Action) เพื่อสนับสนุนความพยายามในการรับมือกับความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมของโลก โดยเฉพาะเรื่องบริการที่สนับสนุนการจัดเก็บขยะในทะเลของเอเปค

“เอเปค”สหรัฐฯเปิดเวทีประชุม25-26พ.ค.นี้สานต่อBCG สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

ทั้งนี้สหรัฐฯ ในฐานะเจ้าภาพเอเปคปีนี้ ให้ความสำคัญกับการสานต่อผลลัพธ์การประชุมเอเปค ปี 2565 ของไทย โดยเฉพาะการสานต่อเป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจบีซีจี แสดงให้เห็นว่าสมาชิกเอเปคยังคงมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าสู่เป้าหมายการพัฒนาการค้าควบคู่ไปกับความยั่งยืน ครอบคลุม และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

 โดยในปีนี้ สหรัฐฯ ได้จัดทำ วาระ มาโนอา (Manoa Agenda for Sustainable and Inclusive Economies: Building Partnerships to Implement the Bangkok Goals on BCG Economy) เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเอเปคมีการดำเนินงานตามเป้าหมายกรุงเทพฯ อย่างเป็นรูปแบบ โดยผลักดันให้ที่ประชุมรัฐมนตรีสาขาต่างๆ มีผลลัพธ์ที่เกี่ยวกับความยั่งยืนและครอบคลุม และการสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน นอกจากนี้ ที่ประชุมจะหารือแนวทางส่งเสริมการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาค เพื่อมุ่งลดอุปสรรคสำหรับการบริการจัดเก็บขยะในทะเล

“เอเปค”สหรัฐฯเปิดเวทีประชุม25-26พ.ค.นี้สานต่อBCG สู่เศรษฐกิจยั่งยืน

ทั้งนี้ เอเปคเป็นกรอบความร่วมมือของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ประกอบด้วยสมาชิก 21 เขตเศรษฐกิจ ได้แก่ ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ รัสเซีย สิงคโปร์ จีนไทเป ไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม ในปี 2565 การค้าระหว่างไทยกับกลุ่มเอเปค มีมูลค่า 14 ล้านล้านบาท (407 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) โดยไทยส่งออกไปกลุ่มเอเปค มูลค่า 6.9 ล้านล้านบาท (201 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) และไทยนำเข้าจากกลุ่มเอเปค มูลค่า 7.2 ล้านล้านบาท (206 ล้านดอลลาร์สหรัฐ)

แหล่งที่มา.ฐานเศรษฐกิจ