ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา “Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล”

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา "Fast Track สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล"

 สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม

 

📣📣📣 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนา เรื่อง "Fast Track" สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ด้วยเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล"

⏰ วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30.-16.30 น. ณ MOOVE EVENT CENTER แพรกษา จ.สมุทรปราการ

📍 (สัมมนาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย!!!)📍 

    ภายใต้ โครงการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล (Recycle/Upcycle)
เพื่อเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chian)
   วัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสถานประกอบการ ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล/อัพไซเคิล ให้สามารถเชื่อมโยงตลาดสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก

👉 คลิกเพื่อลงทะเบียน

📌 รายละเอียดโครงการ 📌

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

📞โทรศัพท์ 02-712-4402-7 ต่อ 157 คุณวิสารัช หรือ ต่อ 211 คุณกัญญา  อีเมล์ wisarat.m@isit.or.th,kanya.t@isit.or.th