สรุปภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยไตรมาสที่ 1/2566

ในไตรมาสที่ 1 ปี 2566 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอยู่ที่ระดับ 101.07 เพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา (94.11) ร้อยละ 7.40 แต่ลดลงจากไตรมาสเดียวกัน ของปี 2565 (105.22) ร้อยละ 3.9 อุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา ได้แก่ การผลิตน้ำตาล การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียมการผลิตเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น สำหรับอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปี 2565 ได้แก่ การผลิตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง การผลิต เฟอร์นิเจอร์ และการผลิตพลาสติกและยางสังเคราะห์ ขั้นต้น เป็นต้น อ่านต่อ… https://www.ryt9.com/s/oie/3428498

แหล่งที่มาของข่าว : RYT9