ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

ฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศสรรหาผู้อำนวยการสถาบันอาหาร

รับสัมครถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนาพร โพธิเสถียร

โทรศัพท์ 02-422-8688 ต่อ 1300 หรือ 081-874-4324

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

อีดมล thanaporn@nfi.or.th

www.nfi.or.th