การประชุมการพัฒนาเหล็กสีเขียวและคาร์บอนต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมือง Nanjing.

การประชุมการพัฒนาเหล็กกล้าสีเขียวและคาร์บอนต่ำแห่งชาติครั้งที่ 4 จัดขึ้นที่เมือง Nanjing เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 คณะผู้แทนจากรัฐบาล องค์กรอุตสาหกรรมเหล็กและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และสมาคมอุตสาหกรรม ต่างมุ่งเน้นไปที่ประเด็นสำคัญ 2 ประเด็นหลักคือ  ultra-low emissions และ “เป้าหมายของ carbon peaking and neutrality ” พร้อมแลกเปลี่ยนและหารือเกี่ยวกับนวัตกรรมเทคโนโลยีและนโยบาย

          การประชุมครั้งนี้นำโดยสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศจีน (China Iron and Steel Industry Association) เจ้าภาพโดย China Metallurgical News และจัดงานโดย Nanjing Steel United Co., Ltd.

          Zhang Haideng รองผู้อำนวยการฝ่ายอุตสาหกรรมวัตถุดิบ กระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ แสดงความคิดเห็น 3 ประการ ในสุนทรพจน์ของเขา เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมเหล็ก

          ประการแรก ส่งเสริมการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำของอุตสาหกรรมเหล็กผ่านนวัตกรรมทางอุตสาหกรรม

          ประการที่สอง งานที่สำคัญของนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนการพัฒนาไปสู่สีเขียวและคาร์บอนต่ำ

          ประการที่สาม การส่งเสริมการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคาร์บอนต่ำ เป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง Zhang Haideng กล่าวว่า เราควรผสมผสานการพัฒนาสีเขียวและคาร์บอนต่ำอย่างใกล้ชิด เข้ากับการรักษาการเติบโตที่มั่นคง ใช้ประโยชน์จากบทบาทของอุตสาหกรรมเหล็กอย่างเต็มที่ ในฐานะอุตสาหกรรมพื้นฐานและเสาหลักของเศรษฐกิจของประเทศ ให้มีส่วนสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมและการดำเนินงานทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง

          Jiang Wei รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรค รองประธาน และเลขาธิการ CISA กล่าวในสุนทรพจน์ของเขาว่า เราควรปรับปรุงจุดยืนทางอุดมการณ์ ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและคาร์บอนต่ำอย่างเต็มที่ ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงไปสู่ high-quality ultra-low emission และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสีเขียวและคาร์บอนต่ำในอุตสาหกรรม เร่งกำหนดมาตรฐานการปล่อยคาร์บอนต่ำของเหล็ก ในเวลาเดียวกัน เราจำเป็นต้องเสริมสร้างแนวคิดและส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของห่วงโซ่อุตสาหกรรมทั้งหมด และมุ่งเน้นไปที่จุดอ่อนและงานพื้นฐาน เช่น การกำกับดูแลข้อมูล

          Jiang Wei ยังระบุด้วยว่า เราสนับสนุนให้บริษัทเหล็กชั้นนำใช้เงินทุนและทรัพยากรที่เป็นนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการวิจัยร่วมกัน และการพัฒนาเทคโนโลยีพื้นฐาน ที่จะกำหนดอนาคตการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญสู่เหล็กคาร์บอนต่ำของจีน และมุ่งมั่นที่จะคว้าโอกาสในการแข่งขันของการพัฒนาสีเขียวรอบใหม่ของโลก โดย CISA จะติดตามและรายงานความต้องการของบริษัทต่างๆไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ข้อมูลเพิ่มเติม : CISA

แหล่งที่มา:ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย