Operating Rate เตา BF ของจีน เพิ่มขึ้น 0.37%

อัตราการดำเนินงาน (operating rate) เตา BF ที่โรงงานเหล็กของจีน 199 แห่ง ซึ่งมีกำลังการผลิตเหล็กดิบ 851.9242 ล้านตัน อยู่ที่ 91.25% เมื่อวันที่ 7 กันยายน เพิ่มขึ้น 0.37% จากการสำรวจครั้งล่าสุด

          ในแง่ของกำลังการผลิต (capacity) ของเตา BF มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 777.3812 ล้านตัน จาก 851.9242 ล้านตัน ทำให้อัตราการดำเนินงาน 91.25% เพิ่มขึ้น 0.37% จากการสำรวจครั้งล่าสุด

          ในเชิงปริมาณ (volume) ของเตา BF อยู่ที่ 854,685 ลูกบาศก์เมตร จากทั้งหมด 925,743 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหมายความว่าอัตราการดำเนิน (operating rate) การอยู่ที่ 92.32% เพิ่มขึ้น 0.27% จากช่วงก่อน


แหล่งที่ข้อมูล: steelhome.

แหล่งที่มา.ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสากรรมเหล็กไทย