กิจกรรม “คนเหล็ก อาสาปี8 ทำดีด้วยใจ”

กิจกรรมจิตอาสา “คนเหล็ก อาสาปี8 ทำดีด้วยใจ”

นำโดยนายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวนการสถาบันเหล็กฯ

พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันเหล็กฯ

จัดกิจกรรม มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์อื่นๆ

ณ โรงเรียนบ้านหนองปรือ และโรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2566