“พิมพ์ภัทรา”เล็งพักชำระหนี้ผู้ประกอบการช่วยน้ำท่วม

“พิมพ์ภัทรา”เล็งพักชำระหนี้ผู้ประกอบการช่วยน้ำท่วม พร้อมเร่งกำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดกระทรวงฯ เฝ้าระวังสารเคมีอันตรายจากโรงงานในพื้นที่เสี่ยง พร้อมระดมการสนับสนุนจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทั่วประเทศ

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงฯได้ดำเนินการเตรียมมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ทำให้ระดับน้ำในหลายพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันในพื้นที่ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เบื้องต้นพบว่ามีจังหวัดที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย อุตรดิตถ์ และพระนครศรีอยุธยา

“ขณะนี้ศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรม อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายและสำรวจข้อมูลผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ”

อย่างไรก็ดี ได้กำชับให้หน่วยงานสังกัดในทุกภูมิภาค เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายอย่างต่อเนื่อง เพื่อการประเมินสถานการณ์ และจัดมาตรการความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว ผ่านการดำเนินงานโครงการอุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย

โดยให้การสนับสนุนทั้งในด้านการพักชำระหนี้ การเฝ้าระวัง การฟื้นฟูโรงงานในพื้นที่เสี่ยง การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และการส่งมอบถุงยังชีพจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในการก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบาก

"พิมพ์ภัทรา"เล็งพักชำระหนี้ผู้ประกอบการช่วยน้ำท่วม      

นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สำหรับมาตรการเร่งด่วนที่กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมการ ประกอบด้วย

  • การพักชำระหนี้ สำหรับลูกหนี้กองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ เงินทุนหมุนเวียนดีพร้อมเปย์ ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และสินเชื่อของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ
  • การเฝ้าระวังการรั่วไหลของสารเคมีอันตราย และกากอุตสาหกรรม พร้อมการจัดเตรียมแผนรักษาความปลอดภัยอื่น ๆ ในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ รวมถึงการให้บริการการตรวจประเมิน และคำปรึกษาแนะนำการบริหารจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งแบบลงพื้นที่ (Onsite) และระบบทางไกล (Remote Assessment)
  • การซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ ของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ โดยมีการจัดเตรียมน้ำมันเครื่องสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำนวน 2,000 ลิตร
  • ถุง MIND ส่งมอบรอยยิ้มให้ผู้ประสบภัย ผ่านการระดมความช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำของใช้ที่จำเป็นสำหรับประชาชนผ่านถุง MIND ประกอบด้วย หมวดอาหาร เช่น อาหารสำเร็จรูป อาหารกึ่งสำเร็จรูป อาหารแห้ง และน้ำดื่ม หมวดยารักษาโรค เช่น ยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้ท้องเสีย เกลือแร่ และอุปกรณ์ล้างทำความสะอาดแผล หมวดอุปกรณ์ทำความสะอาด และหมวดของใช้ส่วนตัว

แหล่งที่มา : ฐานเศรษฐกิจ