สถาบันเหล็กฯ ส่งมอบ “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน”  ให้กับผู้ประสบปัญหาอุทกภัย

สถาบันเหล็กฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ส่งมอบถุงยังชีพ “ถุงยิ้มพิมพ์ใจ MIND ไม่ทิ้งกัน”  โดยมี  นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อมด้วย นางสาวณัฏฐิญา เนตยสุภา รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นผู้รับมอบสิ่งของเครื่องอุปโภค-บริโภคและของใช้ที่จำเป็นภายใต้โครงการ “อุตสาหกรรมรวมใจ ช่วยพี่น้องชาวไทย”  เพื่อเตรียมส่งเป็นกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งในขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหลายพื้นที่ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม