กระทรวงอุตฯ กวาดล้างเหล็กด้อยคุณภาพกว่าพันตัน มูลค่า 30 ล.

นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ได้เข้าตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา พบเหล็กไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก ทั้งเหล็กตัวซี เหล็กฉาก และเหล็กแผ่นดำ น้ำหนักรวม 1,133 ตัน มูลค่า 31,926,078 บาท

ทั้งนี้ จึงสั่งการให้ สมอ. ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ประกอบการรายดังกล่าวนี้ เนื่องจากเหล็กเป็นสินค้าต้นน้ำซึ่งจะนำไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตในหลากหลายอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เช่น อุตสาหกรรมก่อสร้าง ,อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน ,ยานยนต์ ,อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า ,อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ,อุตสาหกรรมเลเซอร์ และอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น หากนำเหล็กไม่ได้มาตรฐานมาใช้จะสร้างความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างมหาศาล

นายวันชัย พนมชัย รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม รักษาราชการแทนเลขาธิการ สมอ. กล่าวว่า สมอ. ได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นศูนย์กระจายสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลสีดา อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา พบเหล็กไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 3 รายการ ได้แก่

กระทรวงอุตสาหกรรมกวาดล้างเหล็กด้อยคุณภาพกว่าพันตัน มูลค่า 30 ล.
  • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น หรือ “เหล็กตัวซี” เกรดบี มีรอยต่อเชื่อม และไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน จำนวน 42,754 ท่อน น้ำหนัก 989.224 ตัน มูลค่า 27,908,733 บาท
  • เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน หรือ “เหล็กฉาก” ไม่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน โดยระบุว่าเป็นของเสีย แต่อยู่ในสภาพ พร้อมจำหน่าย จำนวน 121 ท่อน น้ำหนัก 1.754 ตัน มูลค่า 54,450 บาท
  • เหล็กแผ่นตัดรีดร้อน หรือ “เหล็กแผ่นดำ” คละขนาด ไม่มีเครื่องหมายมาตรฐาน ไม่ระบุชั้นคุณภาพ และไม่มีรายละเอียดเครื่องหมายและฉลาก จำนวน 2,845 แผ่น น้ำหนัก 142.314 ตัน มูลค่า 3,962,895 บาท  โดยน้ำหนักรวมของเหล็กทั้ง 3 รายการ จำนวน กว่า 1,133 ตัน มูลค่า 31,926,078 บาท

สำหรับผู้ประกอบการรายดังกล่าวนี้มีความผิดฐานมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต มีโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ สมอ. ได้ขยายผลเพิ่มเติมไปยังแหล่งผลิตของด้อยคุณภาพเหล่านี้ได้แล้ว

และได้ระดมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบโรงงานที่ทำสินค้าด้อยคุณภาพ รวมถึงเตรียมดำเนินคดีกับโรงงานเหล่านี้ด้วยแล้ว โดยเป็นไปตามนโยบาย Quick Win ทีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ให้ สมอ. กวาดล้างสินค้าด้อยคุณภาพให้หมดไปจากท้องตลาดภายใน 6 เดือน

แหล่งที่มา.ฐานเศรษฐกิจ