ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด 855 บาท

ครม.ไฟเขียวอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน 54 สาขาอาชีพ หลังจากกระทรวงแรงงานเสนอ เรื่องเข้ามาในที่ประชุมครม.แล้ว สูงสุด 855 บาท เช็ครายละเอียดค่าแรงในสาขาต่าง ๆ ได้ที่นี่

วันนี้ (21 พฤศจิกายน 2566) ที่ทำเนียบรัฐบาล นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอการประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13) ลงวันที่ 29 กันยายน 2566 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต่อไป

ทั้งนี้ที่ผ่านมาคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ เพื่อพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ จำนวน 54 สาขาอาชีพ โดยพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างจากลักษณะการทำงาน การจ่ายค่าจ้างจริงในตลาดแรงงานความสามารถในการจ่ายของนายจ้าง

รวมทั้งสถานการณ์และสภาพข้อเท็จจริงในแต่ละสาขาอาชีพและจัดทำร่างอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเสนอคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 21 แล้ว ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 22 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566 ได้มีมติกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 6 สาขาอาชีพ 54 สาขา สรุปได้ดังนี้

ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด 855 บาท

สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์

 • ช่างเย็บ ระดับ 1 วันละ 370 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 575 บาท
 • ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี) ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 645 บาท ระดับ 3 วันละ 825 บาท
 • ช่างเครื่องเรือนไม้ ระดับ 1 วันละ 395 บาท ระดับ 2 วันละ 745 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
 • ช่างบุครุภัณฑ์ ระดับ 1 วันละ 380 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท ระดับ 3 วันละ 560 บาท
 • ช่างสีเครื่องเรือน ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 510 บาท
 • ช่างเครื่องประดับ (รูปพรรณ) ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 665 บาท
 • ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท
 • ช่างฝีมือเครื่องประดับแนวอนุรักษ์ (เทคนิคโบราณ) ระดับ 1 วันละ 565 บาท
 • ช่างเครื่องถม ระดับ 1 วันละ 670 บาท
 • พนักงานเตรียมวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 375 บาท ระดับ 2 วันละ 430 บาท
 • พนักงานผลิตชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม้จริงด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติ ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
 • พนักงานประกอบเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 390 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท
 • ช่างทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้จริง ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 455 บาท
 • พนักงานตัดวาดรองเท้า ระดับ 1 วันละ 425 บาท ระดับ 2 วันละ 470 บาท
 • พนักงานอัดพื้นรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ  475 บาท
 • ช่างเย็บรองเท้า ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
 • พนักงานประกอบรองเท้า (เย็น) ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 460 บาท

 

ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด 855 บาท
 • ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 630 บาท
 • ช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 585 บาท ระดับ 3 วันละ 680 บาท
 • ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 วันละ  430 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 640 บาท
 • ช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 480 บาท
 • ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
 • ช่างเครื่องปรับอากาศรถยนต์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 625 บาท
 • พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกไฟฟ้า ระดับ 1 วันละ 460 บาท
 • พนักงานควบคุมเครื่องจักรรถยกใช้เครื่องยนต์ ระดับ 1 วันละ 460 บาท
 • ช่างตั้งศูนย์และถ่วงล้อรถยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท
 • ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 445 บาท

สาขาอาชีพช่างก่อสร้าง

 • ช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 445 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
 • ช่างก่ออิฐ ระดับ 1 วันละ 410 บาท ระดับ 2 วันละ 530 บาท ระดับ 3 วันละ 645 บาท
 • ช่างฉาบปูน ระดับ 1 วันละ 455 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
 • ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง ระดับ 1 วันละ 435 บาท ระดับ 2 วันละ 545 บาท ระดับ 3 วันละ 650 บาท
 • ช่างหินขัด ระดับ 1 วันละ 470 บาท
 • ช่างฉาบยิปซัม ระดับ 1 วันละ 470 บาท
 • ช่างมุงหลังคากระเบื้องคอนกรีต ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 590 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
 • ช่างติดตั้งยิปซัม ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท
 • ช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 วันละ 690 บาท
 • ช่างปูกระเบื้องผนังและพื้น ระดับ 1 วันละ 485 บาท ระดับ 2 วันละ 580 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
 • ช่างสีอาคาร ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 640    บาท
 • ช่างก่อและติดตั้งคอนกรีตมวลเบา ระดับ 1 วันละ 510 บาท ระดับ 2 วันละ 625 บาท

 

ครม. เคาะแล้วอัตราค่าจ้างตามฝีมือแรงงาน 54 สาขา สูงสุด 855 บาท

สาขาอาชีพภาคบริการ

 • นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน ระดับ 1 วันละ 495 บาท ระดับ 2 วันละ 620 บาท
 • ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน ระดับ 1 วันละ 430 บาท ระดับ 2 วันละ 540 บาท
 • ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1 วันละ 415 บาท ระดับ 2 วันละ 535 บาท
 • ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า ระดับ 1 วันละ 400 บาท ระดับ 2 วันละ 505 บาท
 • ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 605 บาท
 • การดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 วันละ 535 บาท

สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

 • ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 595 บาท ระดับ 3 วันละ 695 บาท
 • ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 570 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
 • ช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 วันละ 485 บาท

สาขาอาชีพช่างอุตสาหการ

 • ช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 575 บาท ระดับ 3 วันละ 675 บาท
 • ช่างเชื่อมทิก ระดับ 1 วันละ 540 บาท ระดับ 2 วันละ 685 บาท ระดับ 3 วันละ 855 บาท
 • ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 วันละ 500 บาท ระดับ 2 วันละ 610 บาท ระดับ 3 วันละ 685 บาท
 • ผู้ควบคุมระบบงานเชื่อมมิก-แม็กด้วยหุ่นยนต์ ระดับ 1 วันละ 560 บาท
 • ช่างเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 วันละ 585 บาท ระดับ 2 วันละ 660 บาท ระดับ 3 วันละ 755 บาท
 • ช่างเชื่อมมิก-แม็กสำหรับอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ ระดับ 1 วันละ 470 บาท ระดับ 2 วันละ 565 บาท