ครบรอบ 25 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันเหล็กฯ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา
สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
นำโดยนายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานคณะกรรมสถาบันเหล็กฯ
นายวิโรจน์ โรจน์วัฒนชัย ผู้อำนวยการสถาบันเหล็กฯ
พร้อมคณะผู้จัดการและพนักงาน ร่วมทำบุญทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน เนื่องในวันครบ 25 ปี วันสถาปนาสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย