มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ท่านอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

คณะกรรมการสถาบันเหล็กฯแสดงความยินดีกับ นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก ประธานกรรมการสถาบันฯ

ในโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดร.สมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล นายวิษณุ ทับเที่ยง นางพัชรินทร์ โพธิ์ศิริสุข และคณะกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย

มอบดอกไม้แสดงความยินดี ท่านประธานกรรมการสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย นายอนุสรณ์ เนื่องผลมาก

เนื่องในโอกาสได้รับพระราชทาน ปริญญาเศรษฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2566