รายงานภาวะเศรษฐกิจรายสัปดาห์ (Weekly) ณ 28 ธ.ค. 66

ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ในเดือน พ.ย. 66 หดตัวร้อยละ -4.7 ต่อปี

  • ปริมาณการจำหน่ายเหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็กรวมภายในประเทศในเดือน พ.ย. 66 หดตัว ร้อยละ -13.8 ต่อปี
  • จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัว ร้อยละ 53.2 ต่อปี
  • ภาษีมูลค่าเพิ่มที่รัฐบาลจัดเก็บได้ ณ ระดับราคาคงที่ในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัว ที่ร้อยละ 3.1 ต่อปี
  • ภาษีจากการทาธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ -1.2 ต่อปี
  • มูลค่าการส่งออกในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 4.9 ต่อปี และมูลค่าการนาเข้าในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 10.1 ต่อปี

เศรษฐกิจไทย

ดุลบัญชีเดินสะพัดเดือน พ.ย. 66 ขาดดุลที่ -1,243.67 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

  • สินเชื่อในสถาบันการเงินในเดือน พ.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 1.1 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ขณะที่เงินฝากในสถาบันการเงินเดือน พ.ย. 66 ขยายตัวร้อยละ 0.9 จากช่วงเดียวกันปีก่อน ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือน พ.ย. 66หดตัวที่ร้อยละ -4.7ต่อปี และหดตัวร้อยละ -0.8เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าหลังขจัดผลของฤดูกาล

คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

ขอบคุณแหล่งที่มาของข่าว : RYT9