ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมเหล็กเดินหน้า “Green Steel” สู่การผลิตที่ยั่งยืน

ญี่ปุ่น 20 ธันวาคม 2023 – ‘Green Steel’ เป็นที่ยอมรับว่ามีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) น้อยลงในระหว่างการผลิต หลังจาก Kobe Steel ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกระบบนี้ JFE Steel ได้ประกาศคำสั่งซื้อครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2023 และ Nippon Steel ก็ตามในเดือนกันยายน

ปัจจุบันมีการรับรองโดยองค์กรบุคคลที่สามโดยใช้ ‘วิธีสมดุลมวล’ ซึ่งจัดสรรการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามจริงของแต่ละบริษัทให้กับผลิตภัณฑ์เฉพาะ ผลิตภัณฑ์เหล็กสีเขียวยังคงรักษาฟังก์ชันและคุณภาพเช่นเดียวกับวัสดุทั่วไป แต่มีราคาสูงกว่าเนื่องจาก ‘มูลค่าสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มเติม’

Kobe Steel ได้ทำสัญญากับค่ายรถยนต์และแผนการพัฒนาที่ปรับใหม่ Nippon Steel ได้รับคำสั่งซื้อตั้งแต่กล่องขนมไปจนถึงเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน และ JFE ได้รับคำสั่งซื้อเหล็กแผ่นหนาที่ใช้ในอาคารสำนักงาน นอกจากนี้ Nippon Steel และ JFE ยังมุ่งมั่นที่จะใช้แผ่นเหล็กไฟฟ้าสำหรับหม้อแปลงในต่างประเทศ

โครงการของ JFE ที่เกี่ยวข้องกับแผ่นเหล็กหนาสำหรับการต่อเรือเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ นอกเหนือจากการส่งมอบแล้ว พวกเขายังได้พัฒนาแบบจำลองที่มีการแบ่งปันต้นทุนเหล็กที่เพิ่มขึ้นเป็น ‘มูลค่าด้านสิ่งแวดล้อม’ กับบริษัทขนส่งในประเทศแปดแห่งที่ใช้เหล็กดังกล่าว

จากข้อมูลของ JFE ‘ยังไม่มีตัวอย่างในการกระจายภาระเหล่านี้ในวงกว้างตลอดห่วงโซ่อุปทาน’ บริษัทเองก็มีส่วนร่วมรับภาระในฐานะผู้จัดส่งวัสดุเหล็ก ทำให้เป็นกรอบการทำงานที่น่าเชื่อถือ

Green Steel ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น และบริษัทเหล็กรายใหญ่ต่างพยายามที่จะได้รับความเข้าใจจากสาธารณชนและการสนับสนุนจากรัฐบาล ในเดือนตุลาคม สหพันธ์เหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศญี่ปุ่นได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยละเอียดสำหรับเหล็กที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่มีให้กับลูกค้าที่ซื้อวัสดุเหล็กชนิดเดียวกันพร้อมใบรับรองที่แสดงประสิทธิภาพในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งแตกต่างจากปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตั้งแต่การผลิตจนถึงการกำจัด) และการออกใบรับรองจะต้องมาพร้อมกับสินค้าเท้านั้น จะไม่มีการขายใบรับรองเพียงอย่างเดียว

คำจำกัดความของวัสดุเหล็กและการรับรองความโปร่งใสยังอยู่ภายใต้การพิจารณาที่ World Steel Association ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างมาตรฐาน โดยระบุว่า ‘เราต้องการเป็นผู้นำความพยายามระดับนานาชาติตามหลักเกณฑ์โดยละเอียด’

ในทางกลับกัน เสียงที่เพิ่มมากขึ้นในอุตสาหกรรมภายในประเทศซึ่งนำโดยเหล็ก ชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของระบบสิ่งจูงใจในการขยายตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แหล่งที่มา.Mreport