การค้าเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (Semi-finished steel) ของจีน

ตามข้อมูลของกรมศุลกากรจีน การส่งออกเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (semi-finished steel) ของประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายน อยู่ที่ 275,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากเพียง 38,000 ตัน ในเดือนเดียวกันของปี 2022

ในช่วง 11 เดือนแรก การส่งออกเหล็กกึ่งสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว อยู่ที่ 3.016 ล้านตัน

ในเดือนพฤศจิกายน การส่งออกเหล็กทั้งหมด ทั้งเหล็กกึ่งสำเร็จรูป (semi-finished) และเหล็กสำเร็จรูป (finished steel) รวมกัน เพิ่มขึ้น 0.7% เมื่อเทียบกับเดือนที่แล้ว และเพิ่มขึ้น 47.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อยู่ที่ 8.228 ล้านตัน

ในช่วงเดือนมกราคมถึงพฤศจิกายน การส่งออกเหล็กกึ่งสำเร็จรูปและเหล็กสำเร็จรูปของจีนเพิ่มขึ้น 38.4% หรือ 23.75 ล้านตัน จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มีปริมาณที่ 85.674 ล้านตัน

ในขณะเดียวกัน การนำเข้าเหล็กกึ่งสำเร็จรูปในเดือนพฤศจิกายนเพิ่มขึ้น 55.9% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยอยู่ที่ 256,000 ตัน จากข้อมูลของศุลกากร

การเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดดังกล่าวนั้น มีสาเหตุมาจากฐานที่ต่ำเมื่อปีที่แล้ว ในขณะที่จีนได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา

การนำเข้าเหล็กกึ่งสำเร็จรูปและเหล็กสำเร็จรูปในช่วง 11 เดือนแรกของปีลดลง 39.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แตะที่ 9.739 ล้านตัน ตามข้อมูลของศุลกากร

แหล่งที่ข้อมูล : S&P Global Commodity Insights

แหล่งที่มา.: ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย