ผลผลิตแร่เหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 7.7% ในปี 2023

ในเดือนธันวาคม 2023 ผลผลิตแร่เหล็กของจีนเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับปีก่อน อยู่ที่ 86.033 ล้านตัน จากข้อมูลที่รวบรวมจากสำนักงานสถิติแห่งชาติของจีน สำหรับผลผลิตเฉลี่ยรายวันอยู่ที่ 2.78 ล้านตัน ลดลง 2.7% เมื่อเทียบกับเดือนก่อน ผลผลิตทั้งปี 2023 อยู่ที่ 990.56 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน

ในช่วงวันที่ 12-18 มกราคม 2024 Operating Rate ของเตา BF ของจีน เพิ่มขึ้น 0.55%

เมื่อวันที่ 18 มกราคม อัตราการดำเนินงาน (operating rate) ของเตา BF ที่โรงงานเหล็ก 197 แห่ง ของจีน อยู่ที่ 84.79% ซึ่งผลิตเหล็กดิบได้ 844.6542 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.55% จากการสำรวจครั้งล่าสุด

ในแง่ของกำลังการผลิต (capacity) ของเตา BF ดำเนินกำลังการผลิตอยู่ที่ 716.1609 ล้านตัน จาก 844.6542 ล้านตัน ทำให้มีอัตราการดำเนินงานอยู่ที่ 84.79% เพิ่มขึ้น 0.55% จากการสำรวจครั้งล่าสุด

ในด้านปริมาณ (volume) ของเตา BF อยู่ที่ 789,209 ลูกบาศก์เมตร จากทั้งหมด 919,035 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งหมายความว่าอัตราการดำเนินการอยู่ที่ 85.87% เพิ่มขึ้น 0.68% จากช่วงที่แล้ว