รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย 1 ตำแหน่ง


ติดต่อสอบถาม หรือส่ง Resume และใบสมัคร ได้ที่

แผนกพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์

โทร.02 712 4402-6 , 02 713 6290-2 (ต่อ 100, 129)

E-mail : Raphatsa@isit.or.th , Arnon.i@isit.or.th

คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัคร