ราคาเหล็กที่ตลาดหลักในประเทศจีน

เหล็กก่อสร้าง (Construction steel) : เหล็กเส้น (rebar) HRB400 ขนาด 20 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,555 หยวน/ตัน ราคาเพิ่มขึ้น 38 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นหนาขนาดกลง (Medium plate) : Medium plate Q235 ขนาด 20 มม. ในตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,884 หยวน/ตัน ราคาเพิ่มขึ้น 8 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

เหล็กแผ่นรีดร้อนชนิดม้วน (HRC) : HRC Q235 ขนาด 5.75 มม. ตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง ราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 3,790 หยวน/ตัน ราคาเพิ่มขึ้น 26 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

ราคาเหล็กแผ่นรีดเย็น (CRC) : CRC (SPCC) ขนาด 1.0 มม. ตลาดภายในประเทศ 28 แห่ง มีราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 4,387 หยวน/ตัน ราคาเพิ่มขึ้น 3 หยวน/ตัน จากวันซื้อขายก่อนหน้า

ในวันที่ 9 เมษายน ราคาบิลเล็ต (Ex-works) ที่ Qian’an ราคาเพิ่มขึ้น 40 หยวน/ตัน มีราคาที่ประมาณ 3,380-3,390 หยวน/ตัน ราคาสปอต อยู่ที่ 3,450-3,460 หยวน/ตัน ท่ามกลางการทำธุรกรรมซื้อขายที่ดี

คาดว่าราคาบิลเล็ตในตลาด Tangshan จะเพิ่มขึ้นตามแนวโน้ม ซึ่งน่าจะส่งผลในอนาคตอันใกล้นี้

แหล่งที่ข้อมูล : Steelhome

แหล่งที่มา : ศูนย์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรมเหล็กไทย