“สมอ.” รุดเจรจา FTA ร่วมมาตรฐาน 4 ประเทศสร้างโอกาสการค้าไทย

“สมอ.” รุดเจรจา FTA ร่วมมาตรฐาน 4 ประเทศสร้างโอกาสการค้าไทย ชี้ช่วยปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกเฉพาะปี 2566 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 255,500 ล้านบาท เผย 6 เดือนยึดอายัดสินค้าผิดกฎหมายกว่า 220 ล้าน

นายวันชัย พนมชัย เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) เปิดเผยว่า สมอ.ได้เข้าร่วมเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรี (FTA) และเจรจาจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) ด้านการมาตรฐานกับประเทศต่างๆ รวม 4 เรื่องกับ 4 ประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางการค้าให้กับผู้ประกอบการของไทย รวมถึงปกป้องผลประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าโลกเฉพาะปี 2566 มูลค่าไม่ต่ำกว่า 255,500 ล้านบาท

สำหรับการเจรจา ประกอบด้วย

  • การเจรจาทำ FTA กับศรีลังกา ช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าไปยังศรีลังกา ปีละกว่า 10,800 ล้านบาท
  • การเจรจาจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA) สมอ. – BMSI (ไต้หวัน) เพื่อให้ไต้หวันยอมรับผลทดสอบและรับรอง ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่าย และระยะเวลาในการตรวจสอบสินค้า เป็นการช่วยสนับสนุนการส่งออกสินค้าไปยังไต้หวันในปี 2566 กว่า 13,000 ล้านบาท
  • การเจรจากับอินเดียให้เลื่อนการบังคับใช้กฎระเบียบควบคุมคุณภาพสำหรับสินค้าแผ่นไม้ของอินเดีย ทำให้ผู้ประกอบการไทยรักษาตลาดส่งออกสินค้าไปยังอินเดีย ปีละกว่า 2,700 ล้านบาท
  • การเจรจาร่างกฎระเบียบว่าด้วยมาตรฐานประสิทธิภาพพลังงานสำหรับรถยนต์ใหม่ของออสเตรเลีย โดยขอให้ออสเตรเลียพิจารณากำหนดเกณฑ์การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) อย่างค่อยเป็นค่อยไป เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยมีเวลาในการเตรียมตัว ปีละกว่า 229,000 ล้านบาท

“3 เรื่องแรกเจรจาเสร็จสิ้นแต่เรื่องรถยนต์ส่งไปขายออสเตรเลีย ต้องสรุปข้อมูลจากผู้ประกอบการในไทยอีกครั้งว่าจะสามารถปล่อยก๊าซ CO2 ที่ระดับเท่าใด และออสเตรเลียจะผ่อนปรนให้หรือไม่ จึงต้องติดตามเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมยานยนต์ไทยอย่างใกล้ชิดต่อไป”

นายวันชัย กล่าวต่อไปอีกว่า การดำเนินการตรวจควบคุมการจำหน่ายสินค้าที่อยู่ในข่ายการควบคุมของ สมอ. จำนวน 144 รายการนั้น ได้ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในทุกช่องทาง ทั้งการลงพื้นที่ตรวจสอบ การเฝ้าระวังผ่านระบบ NSW และตรวจติดตามการจําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์

โดยในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567) ได้ตรวจจับผู้ประกอบการที่ทำผิดกฎหมาย ลักลอบผลิตและนำเข้าสินค้าไม่ได้มาตรฐาน จำนวน 191 ราย  ยึดอายัดสินค้าเป็นมูลค่ากว่า 220 ล้านบาท

ซึ่ง 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.เหล็กและวัสดุก่อสร้าง 87.70 ล้านบาท 2.ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 73.23 ล้านบาท และ 3.ยานยนต์ 54.09 ล้านบาท ด้านการกำหนดมาตรฐาน สมอ. ตั้งเป้ากำหนดมาตรฐานในปีนี้ 1,000 เรื่อง ครึ่งปีแรก

แหล่งที่มา.ฐานเศรษฐกิจ