ผู้ค้า-ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย วอนรัฐเร่งประกาศมาตรฐานสินค้า.

ตัวแทนสมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย พบ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการการบังคับใช้ มอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสร้างมาตฐานให้กับสินค้าไทย

วันที่ 29 เมษายน 2567 นายพันธนวุฒิ ถิ่นคำแปง นายกสมาคมการค้า ผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย เปิดเผยภายหลังตัวแทนกลุ่มผู้บริโภคและเป็นผู้ดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กและเมทัลชีท เข้าพบ ดร.ไพลิน เทียนสุวรรณ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการการบังคับใช้ มอก.ภาคบังคับ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสร้างมาตฐานให้กับสินค้าไทย ว่าเนื่องด้วยปัจจุบันมีผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาคุณภาพสินค้าหลังคาเมทัลชีท ซึ่งเป็นสินค้าที่แปรรูปจากวัสดุเหล็กแผ่นชนิดรีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GL)

จากการสำรวจกลุ่มลูกค้า หลายคนได้รับผลกระทบจากสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน สาเหตุอันเนื่องมาจากการมีการนำสินค้าคุณภาพต่ำเข้ามาจำหน่ายภายในประเทศ โดยปราศจากการควบคุม และขาดมาตรฐานในการตรวจสอบ

รวมถึงการแสดงรายละเอียดชั้นเคลือบสินค้าที่ไม่ตรงตามความจริง หรือเรียกง่าย ๆ ว่า “โกงความหนาของเหล็ก” ซึ่งเป็นปัญหาทำให้ผู้บริโภคได้รับความเดือดร้อนจากปัจจัยเหล็กไม่ได้มาตรฐานในหลาย ๆ ด้าน ทั้งความเสียหายด้านการบริโภคหลังคาเหล็กที่เกิดหลายสาเหตุ เช่น แผ่นเมทัลชีทบอบบาง ไม่แข็งแรง เกิดเป็นสนิมเหล็ก ผุกร่อน รั่วซึม จนเกิดความเสียหายและขาดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากคุณภาพของสินค้าที่ขาดความมั่นคงแข็งแรง

นอกจากนี้ ยังส่งผลกระทบทางอ้อมถึงโรงงานแปรรูปหลังคาเมทัลชีทซึ่งมีจำนวนประมาณ 2,000 แห่ง ที่กระจายตัวอยู่ทั่วประเทศ ได้รับความเสียหายด้านการค้า และผลกระทบทางเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง ทั้งทางด้านคุณภาพสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐาน ผู้บริโภคได้รับความเสียทางตรงทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ราคาสินค้า และผลกระทบการตั้งราคาสินค้าจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ทั้งนี้ สมาคมผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ถือเป็นตัวแทนจากกลุ่มผู้บริโภคและเป็นผู้ดำเนินการผลิตในอุตสาหกรรมหลังคาเหล็กและเมทัลชีท ต้องการขอความร่วมมือให้ทางกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานในการประกาศดำเนินการบังคับใช้ มอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน และสร้างมาตฐานให้กับสินค้าไทย

“สมาคมการค้าผู้ผลิตหลังคาเหล็กไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้บริโภคกลางน้ำ และเป็นผู้ดำเนินกิจการเกี่ยวเนื่องกับประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคปลายน้ำ ในอุตสาหกรรมเหล็กแผ่นชนิครีดเย็นชุบ หรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อน (GLมอก.2228-2565) เหล็กกล้าทรงแบนชนิดรีดเย็นชุบหรือเคลือบด้วยโลหะเจือของอลูมิเนียมและสังกะสีแบบจุ่มร้อนแล้วทาสี (PPGI คือ มอก.2753-2558), (PPGL คือ มอก.2131-2545) ใคร่ขอความกรุณาท่านซึ่งเป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลในอุตสาหกรรมดังกล่าว เร่งดำเนินการประกาศบังคับใช้เป็น มอก.ภาคบังคับ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเร่งด่วน”

ด้านนายสุปรีย์ ทองเพชร ประธานสภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย กล่าวว่า ประเด็นดังกล่าวล้วนมีผลกระทบต่อภาคประชาชนในฐานะของผู้บริโภคที่ได้รับสินค้าไม่ตรงตามมาตรฐานคุณภาพ ขาดการตรวจสอบ ในฐานะของสภาวิสาหกิจซึ่งมีภารกิจร่วมปกป้องผู้บริโภค และผลักดัน SMEs ไทยและสินค้าของไทย ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิดความเป็นธรรม จึงร่วมเป็นหนึ่งในการผลักดันเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างสูงสุดต่อไปในอนาคต…

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ :ประชาติธุรกิจ