กลุ่มมิลล์คอน สตีล เฮ แบงก์โดดอุ้ม ปรับโครงสร้างหนี้ฉลุย-ลุยตลาดเหล็กเกรดพิเศษ

“กลุ่มมิลล์คอน สตีล” มีเฮ สถาบันการเงินโดดอุ้ม เพิ่มสภาพคล่อง ไฟเขียวยืดหนี้วงเงินประมาณ 4,000 ล้านบาท หนุนลุยผลิตเต็มสูบ รับแผนปรับกลยุทธ์สอดคล้องกับสถานการณ์ โฟกัสตลาดเหล็กเกรดพิเศษ

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) หรือ MILL เปิดเผยว่า บริษัทได้บรรลุข้อตกลงกับสถาบันการเงินแห่งหนึ่งในการปรับโครงสร้างหนี้ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งจะครบกำหนดสิ้นเดือนมิถุนายน 2568 โดยยืดระยะเวลาหนี้เป็นระยะยาว

เพื่อให้บริษัทสามารถนำเงินมาใช้หมุนเวียนกิจการและใช้ในการผลิต ซึ่งปัจจุบันบริษัทได้มีการปรับแผนการดำเนินงานและปรับกลยุทธ์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ โดยเน้นตลาดเหล็กเกรดพิเศษ ซึ่งต้องใช้เวลาในการดำเนินงานระยะหนึ่ง

สำหรับงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีไม่ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทนั้น ไม่ได้มีสาเหตุจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร แต่เกิดจากผลกระทบของความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญตามสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงาน

ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแข่งขันที่รุนแรงในอุตสาหกรรมเหล็กจากโรงงานจีนในประเทศไทย ส่งผลให้ราคาสินค้าในตลาดตํ่ากว่าปกติ รวมทั้งอุปสงค์การใช้เหล็กไม่เติบโต และการใช้จ่ายภาครัฐจาก พ.ร.บ.งบประมาณปี 2567 ที่ล่าช้า…

อ่านข่าวต้นฉบับได้ที่ : https://www.prachachat.net/economy/news-1566882