ไทยเจรจา FTA “อาเซียน-แคนาดา” เร่งปิดดีลปี 68 เปิดตลาดการค้าใหม่

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผย ‘อาเซียน-แคนาดา’ ลุยเจรจา FTA รอบ 8 ที่กรุงเทพฯ ดันประเด็นคงค้างสำคัญ ตั้งเป้าปิดดีลภายในปี 68 ชี้! เป็น FTA ฉบับแรกในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ที่จะช่วยขยายโอกาสการค้าการลงทุน และพัฒนาศักยภาพของไทย

นางสาวโชติมา เอี่ยมสวัสดิกุล อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ นายรัชวิชญ์ ปิยะปราโมทย์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเจรจาความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-แคนาดา (ACAFTA TNC) รอบที่ 8  โดยไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม เพื่อติดตามความคืบหน้าการเจรจาของคณะทำงานเจรจากลุ่มต่าง ๆ เพื่อเร่งสรุปผลภายในปี 2568 ตามที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและแคนาดาตั้งเป้าไว้

สำหรับการเจรจาครั้งนี้ ได้เร่งรัดและผลักดันประเด็นคงค้างสำคัญ อาทิ การเปิดตลาดสินค้า การรับรองเอกสารเกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า และโครงสร้างและขอบเขตการบังคับใช้บทการค้าบริการและการลงทุน รวมทั้งให้เร่งการเจรจาประเด็นการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รวมเรื่องแรงงาน สิ่งแวดล้อม และการค้าที่ครอบคลุมทุกภาคส่วน ซึ่งจะเชื่อมโยงกับบทอื่น ๆ ใน FTA ฉบับนี้ด้วย

นอกจากนี้ ยังได้ผลักดันกิจกรรมช่วยเหลือทางเทคนิคให้แก่อาเซียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเจรจา ซึ่งล่าสุด ได้ให้ความช่วยเหลือในการจัดทำข้อมูลการค้าและการปรับโอนพิกัดภาษีศุลกากรเป็น HS2022 ทำให้ประเทศ CLMV สามารถส่งข้อมูลได้ตามกำหนดเวลา

ขณะเดียวกัน ที่ประชุมยังได้พิจารณาแผนเจรจาที่เหลืออีก 8 รอบ และเร่งผลักดันแผนงานเจรจาของทั้ง 19 คณะทำงาน เพื่อให้สามารถสรุปผลภายในปี 2568 โดย FTA ฉบับนี้ ถือเป็นฉบับแรกที่ไทยทำกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือ โดยเฉพาะแคนาดาที่เป็นตลาดศักยภาพ กำลังซื้อสูง มีอุตสาหกรรมที่ทันสมัย แรงงานมีทักษะ และมีความเชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาด ซึ่งจะช่วยต่อยอดขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุน และพัฒนาศักยภาพของไทย

สินค้าส่งออกสำคัญ

 •  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 • เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 • เครื่องแต่งกายและของที่ใช้ประกอบ

สินค้านำเข้าสำคัญ

 • ธัญพืช
 • เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
 • ปุ๋ย

ทั้งนี้ แคนาดาเป็นคู่ค้าอันดับที่ 30 ของไทย โดยในช่วง 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค. 2567) การค้าระหว่างไทยกับแคนาดา มีมูลค่า 769.33 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 5.95% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ซึ่งไทยส่งออกไปแคนาดา มูลค่า 512.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 7.76% และไทยนำเข้าจากแคนาดา  มูลค่า 257.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น  2.51%

สินค้าส่งออกสำคัญ

 • เหล็ก
 • เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์
 • อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป
 • ข้าว

สินค้านำเข้าสำคัญ

 • พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช
 • แผงวงจรไฟฟ้า
 • เยื่อกระดาษ
 • เศษกระดาษ

แหล่งที่มา.ฐานเศรษฐกิจ